Sustenabilty

Sustenabilitatea metalului – MAGUS ONE

 

METALUL ESTE UN MATERIAL ACCESIBIL PERMANENT

Aluminiul și oțelul au multiple aplicații iar odată ce aceste aplicații de produs încetează, aluminiul și oțelul pot fi reciclate și refolosite la nesfârșit pentru crearea unui alt produs. Acest ciclu permite aluminiului și oțelului să rămână un material accesibil în permanență prin reciclare. În consecință, de fiecare dată când produsul din aluminiu sau oțel este reciclat într-un produs nou, proprietățile metalelor sunt păstrate. Ca rezultat, acest ciclu poate avea loc o perioadă infinită de timp, fără sau cu puține modificări ale proprietăților inerente ale metalului.

 

 

 

METALUL ESTE REZISTENT LA FOC SI ACTIUNEA MEDIULUI

Metalul oferă, de asemenea, o alternativă ușoară, rezistentă la foc și durabilă față de aplicațiile din lemn și materiale plastice, folosite in construcții și în industria mobilierului. Spre deosebire de lemn, metalul nu este susceptibil la putregai, termite sau mucegai. Un acoperiș metalic, de exemplu, va dura de câteva ori mai mult decât un acoperiș tradițional de asfalt. Acoperișul clădirii Chrysler din New York are aproape 100 de ani și a fost curățat o singură dată. Ar trebui să funcționeze bine cel puțin încă un secol. Acoperișurile de zinc din Paris au rezistat încă din epoca napoleonică.

Spre deosebire de plastic, metalul este total reciclabil si nu dăunează mediului.

Oțelul este un metal durabil, atâta timp cât este reciclat și există facilități amenajate pentru a-l recicla în mod corespunzător. La fel ca multe alte materiale, sustenabilitatea este la fel de bună ca și programul de reciclare utilizat.

 

OȚELUL ESTE UNUL DINTRE CELE MAI ECOLOGICE MATERIALE

Datorită rezistenței mecanice mari, oțelul nu necesită cantități mari pentru a-și îndeplini funcțiile.

Este reciclabil la nesfârșit – unele fabrici de oțel folosesc doar deșeuri pentru a produce otel nou – și în același timp nu este toxic pentru oameni sau mediu.

 

IMPACT ASUPRA MEDIULUI

În medie, se estimează că industria siderurgică globală folosește aproximativ 2 miliarde de tone de minereu de fier, 1 miliard de tone de cărbune metalurgic și 575 milioane de tone de oțel reciclat pentru a produce 1,7 miliarde de tone de oțel brut.

Producția de oțel este consumatoare de energie. Cu toate acestea, sistemele sofisticate de management al energiei asigură utilizarea eficientă și recuperarea energiei pe tot parcursul procesului de fabricare a oțelului, pentru utilizare în limita oțelăriilor sau exportată de pe amplasament. Îmbunătățirile în ceea ce privește eficiența energetică au condus la reduceri cu aproximativ 60% a energiei necesare pentru a produce o tonă de oțel brut din 1960.

Producția de oțel are o serie de impacturi asupra mediului, inclusiv emisiile în aer (CO, SOx, NOx, PM2), contaminanții apelor uzate, deșeurile periculoase și deșeurile solide. Impacturile majore asupra mediului ale fabricilor de oțel integrate sunt cauzate de cocsificarea și fabricarea fierului.

 

SCHIMBAREA CLIMEI

Practic, toate emisiile de gaze cu efect de seră asociate cu producția de oțel provin din emisiile de dioxid de carbon legate de consumul de energie.

Energia medie în producția de oțel primar: 18,68 GJ/t Intensitate medie CO2: 1,77 t CO2/t Emisii în aer. Producția de cocs este una dintre sursele majore de poluare din producția de oțel.

 

EMISIILE ÎN AER

Gazul din cuptorul de cocs, naftalina, compușii de amoniu, țițeiul ușor, sulful și praful de cocs sunt eliberate din cuptoarele de cocs.

 

EMISII ÎN APĂ

Emisiile în apă provin din apa folosită pentru răcirea cocsului după ce s-a terminat de coacere. Apa de stingere este contaminată cu brize de cocs și alți compuși. În timp ce volumul de apă contaminată poate fi mare, apa de stingere este destul de ușor de reutilizat. Majoritatea poluanților pot fi îndepărtați prin filtrare.

 

DEȘEURI

Zgura, calcarul și impuritățile de minereu de fier colectate în partea superioară a fierului topit, formează cea mai mare parte a produselor secundare de fabricare a fierului. Dioxidul de sulf și hidrogenul sulfurat sunt volatilizate și captate în echipamentele de control al emisiilor în aer, iar zgura reziduală este vândută industriei construcțiilor. Deși aceasta nu este o tehnică de prevenire a poluării, deșeurile solide nu ajung la depozitele de gunoi.

 

PROIECTARE PENTRU REUTILIZARE

WORLDSTEEL estimează că sectorul global de turnătorie utilizează aproximativ 70 de milioane de tone de fier vechi în fiecare an. Cu un total de 720 Mt, reciclarea deșeurilor feroase constituie cea mai mare activitate de reciclare din lume.